بستن کمربند ايمني در هنگام بارداري خطري ندارد؟

آيا بستن کمربند ايمني در هنگام بارداري خطري ندارد؟ به‌هيچ‌وجه! نبستن کمربند است که خطرناک است.

بستن کمربند ايمني هنگام بارداري

در این مطلب از بخش بارداری سایت طبیب باشی به این سوال که آیا بستن کمربند ایمینی در هنگام رانندگی خطری ندارد پاسخ می دهیم. آيا بستن کمربند ايمني در هنگام بارداري خطري ندارد؟ به‌هيچ‌وجه! نبستن کمربند است که خطرناک است. پژوهش‌ها به طور مکرر نشان داده‌اند که بهترين شيوه براي حفاظت از جنين در حال رشد شما، حفاظت از خودتان با بستن کمربند ايمني به شيوه مناسب در هر باري است که سوار ماشين مي‌‌شويد.
در واقع هنگامي که به عنوان مادر باردار رانندگي مي‌کنيد يا مسافر ماشين هستيد، بايد مراقب دو نفر باشيد. بنابراين بستن کمربند ايمني برايتان اهميت دارد و در عين حال اهميت دارد که کمربند را درست ببنديد.
اين توصيه‌ها را هنگام بستن کمربند ايمني در حين بارداري رعايت کنيد
هميشه از هر دو تسمه شانه‌اي و روپايي کمربند استفاده کنيد. تسمه روپايي کمربند را زير شکمتان محکم کنيد. هرگز تسمه را از روي شکم رد نکنيد؛ چرا که در صورت بروز تصادف، فشار ناگهاني وارد از کمربند ممکن است باعث جدا شدن جفت از رحم يا آسيب‌هاي ديگر شود.
اگر يک پالتوي زمستاني يا پلوور ضخيم پوشيده‌ايد که باعث مي‌شود کمربند ايمني به بالا و روي شکمتان بلغزد، پالتو يا پوليور درآوريد، چون داخل ماشين به اندازه کافي گرم هست. کمربند را طوري محکم کنيد، به سراسر بدنتان بچسبد، نه خيلي تنگ و نه خيلي شل و ول.

اگر کمربند شانه‌اي از روي گردنتان مي‌گذرد، وضعيت صندلي يا کمربند را تغيير دهيد تا کمربند اندازه‌تان شود. هرگز کمربند شانه‌اي را زير بازويتان قرار ندهيد، تسمه کمربند بايد از روي قفسه سينه‌‌تان و از ميان پستان‌هايتان بگذرد.
اجازه دهيد بخش فوقاني کمربند شانه‌اي روي شانه‌تان قرار گيرد، اما نگذاريد که با گردنتان اصطکاک داشته باشد. کيسه هوا محافظت اضافي براي شما ايجاد مي‌کند، بنابراين مطمئن شويد که کيسه هواي ماشين فعال است. در عين توجه داشته باشيد داشتن کيسه هوا جايگزين نياز به بستن کمربند ايمني نمي‌شود. (در واقع، اگر شما با کمربند ايمني در وضعيت مستقري قرار نداشته باشيد، باز شدن کيسه هوا مي‌تواند خطرناک هم باشد).
اگر خودتان رانندگي مي‌کنيد، صندلي جلو را طوري تنظيم کنيد تا حد امکان از فرمان و داشبورد فاصله داشته باشد، و در عين حال که پايتان به راحتي به پدال‌ها برسد. اگر فرمان ماشين قابل تنظيم است، آن را به سمت بالا و دور از شکمتان ببريد. به اين ترتيب کيسه هوا به سمت قفسه سينه‌تان باز خواهد شد، نه شکمتان.
ضمنا حتي اگر تصادفي جزيي کرديد، فورا به نزد پزشکتان برويد. گرچه ممکن است در آن لحظه احساس ناراحتي نکنيد، اما مهم است تا اطمينان حاصل شود که هم شما و هم جنين آسيبي نديده‌ايد.