خواص گلابی

خواص گلابی

گلابی میوه ای پرطرفدار برای تمام فصل ها که شاه میوه یا آمرود نیز نامیده شده و به میوه پیوندی و شاداب آن شاه آمرود…