قرص LD

قرص LD

LD در بین خانم ها قرص معروفی است که احتمالا بیشتر آنها به دلایل مختلف این قرص را حداقل یکبار مصرف کرده اند قرص LD…