خواص آلبالو

خواص آلبالو

آلبالو، ماده تشکیل دهنده بسیاری از بستنی ها، ژله ها، نوشیدنی های گازدار و طبیعی، پای ها و غذا های دیگر میباشد. خواص آلبالو چیست؟…